ادمه بازی تحریم های ضد ایرانی

معافیت عراق از تحریم های ضد ایرانی، آمریکا
سیاست-تحریم-آمریکا

نظری ثبت نشده است.