دارابکلا - کندن خرمای خشک از روی درخت نخل در عراق

دارابکلا - ساری - مازندران - کندن خرمای خشک از روی درخت نخل در عراق در ایام اربعین
دارابکلا-ساری-مازندران

نظری ثبت نشده است.