سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸7

سال پرقدرت یگانه، حضور موثر رضا یزدانی و کارهای دیگری که معمولی بودند
رضا یزدانی-محسن یگانه-بابک جهانبخش-محمد علیزاده-علی لهراسبی

نظری ثبت نشده است.