بکارگیری توانمندی فضای مجازی برای رونق تولید

شبکه دو- 26 فروردین 98- 20:30| از بکارگیری توانمندی فضای مجازی برای رونق تولید تا سیاست گذاری برای پیشگیری از شایعات. رئیس جمهور در اولین نشست شورای عالی فضای مجازی در سال جدید به دبیرخانه شورا ماموریت داد برنامه های موثر در راستای رفع موانع و مشکلات از مسیر توسعه کسب و کار و تولید در شرکت های دانش بنیان را بررسی و به شورا اعلام کند.
پایشگری-فضای مجازی-شورا

نظری ثبت نشده است.