سخنرانی منتشر نشده سردار سلیمانی درباره سپاه

کلیپ جدید اینستاگرامی سردار سلیمانی از سخنرانی منتشرنشده وی درباره سپاه
سردار قاسم سلیمانی-سردار سلیمانی-سپاه-سخنرانی منتشرنشده

نظری ثبت نشده است.