دوبلم از هتل ترانسیلوانیا3


دوبلم

خدایا خیلی کمدیهXD

من عاشقه اونجاشم که میگه تر تمیزه دست گله اتاق عروس دست گله

هههه

لولو خانو خخخخخخخخ

مرسی عزیزم