قطعی آب در قصر شیرین

شبکه یک- 22 آبان 96- 19:00| ارتباط زنده با فرماندار قصر شیرین، آقای اکبری. وی درباره آب و برق شهر قصر شیرین گفت: برق و گاز این شهر وصل است اما آب و منابع آب سرپل ذهاب و قصر شیرین چون از یک منبع و یکجا تغذیه می شود قطع است.
پایشگری- مشکل آب

نظری ثبت نشده است.