همه فدای ... بچم !!! - هردمبیل 19

نوزدهمین قسمت از مجموعه طنز هردمبیل قسمت 19 هردمبیل
هردمبیل-باران کوثری-حمید فرخ نژاد

عشقییییییی واقعا

باید به دوستمون حمید فرخ نژاد هم بگیم... حمید جان داداش 80 میلیون ایرانی هم به تو میگن نه خودت نه بچت تخ... ببخشید تخت خوابمونم نیستی

لایک =هردمبیل

گمشو هردمبیل فکرت مریضه

خخخخخخخخخخخ باران کوثری رو خیییلی خوب اومدی آفرین