تمسخر بشیر حسینی داور عصر جدید توسط کمدین شرکت کننده


بشیر حسینی-عصر جدید-برنامه عصر جدید

عالی(:(:

این قسمت رو دیدم

وای خیلی عالی بود خخخخخ

طنز زیبایی بود

شوخی بود تمسخر نیست