فیت ۱۳۱ _ علم بهتر است یا بدنسازی ؟!

گفتگو با دکتر علیرضا میری فیزیولوژیست ورزشی در مورد تمرینات بدنسازی و گزارشی از مسابقات جایزه بزرگ جهان پهلوان بیت الله عباسپور در ماهدشت کرج _ تهیه کننده : نیما جعفرپور _ با مشارکت آپارات
فیت-دکتر علیرضا میری-مسابقات بدنسازی-بیت الله عباسپور-علم تمرین بدنسازی

نظری ثبت نشده است.