سخن های حامد آهنگی و دابسمش محسن ایزدی


طنز

هر کسی که کانال ما را دنبال کند ما هم کانال او را دنبال می کنیم. ما کانال شما را دنبال می کنیم شما ها کانال ما را دنبال کنید.