یکی از بهترین قناری های تربیت شده

you won't believe this! Beautiful trained canary sings in my hand when called.
canary-singer canary-hand singing-trained bird-قناری

نظری ثبت نشده است.