شاهرخ خان و سلمان خان

میکسی از کودکی تا به الان
میکس - شاهرخ خان - سلمان خان

لااایک ااااجی دنبال شدی

دنبالی بدنبالی عزیز

جووووووووون سلمان عشق منه

سلام کلیپ های منم ببین عالی