فیلم/ تنها شهید اروپایی دفاع مقدس

شهید کمال کورسل شخصیتی است که همواره در زندگی اش به دنبال حقیقت و کمال بود و سرانجام، حقیقت را در تشیع یافت.
دفاع مقدس-تنها شهید اروپایی-شهید کمال کورسل-تشیع-گزارش ویدئویی

نظری ثبت نشده است.