روش حمل غذا توسط مورچه ها

در میان حدود 8800 گونه مورچه شناخته شده نحوه پیدا کردن غذا و همچنین حمل آن به خانه متفاوت است...
Ant-مورچه-حمل توسط مورچه

نظری ثبت نشده است.