فیت ۱۳۷ _ زندگی یعنی بدنسازی

سال نو مبارک _ گفتگو با آقای آرش نویدی قهرمان و مربی پرورش اندام در کافه فکرکده _ محمد کاشانکی و تمرین عضلات شانه _ ستاره یونسی و صحبتهایی در مورد بدنسازی بانوان _ تهیه کننده : نیما جعفرپور _ با مشارکت آپارات
فیت-آرش نویدی-محمد کاشانکی

نظری ثبت نشده است.