خرد جنسی 23/ روایتِ یک روسپی!

مجموعه ی خرد جنسی.فصل توصیف. گفتگو و ارائه ی مددکاران، اساتید و محققان زیست جنسی جامعه ی ما. کاری از:یاسر عرب. قسمت بیستم و سوم. گفتگو با یک روسپی در مورد تجربه ی زیسته ی او.
سکس-رابطه جنسی-روسپی گری-روسپی-ایران و روسپیگری

اینکه تو خانواده چه سختی هایی برای این خانوم بوده قطعا تاثیر داشته که ایشون به این راه غلط کشیده بشه ولی یه چیزی رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم اینکه ما حق انتخاب داریم در کنار محیط و وراثت و شرایط مختلف و ... خداوند به ما فکر و عقل داده

خیلی فهمیدس خانومه

امیدوارم خدا کمکت کنه برگردی ب راه درست و توبه کنی

من انقد خانمارو دیدم تو اطرافیان نزدیک و دورم از بچگیشون هم شاهد زندگیشون بودم ک چ سختی هایی ک نکشیدن اما آبرومندانه زندگی کردن و میکنن حتا با وجود اینکه الان هم ازدواج کردن و باز هم دارن تو خونه شوهر سختی میکشن. اینایی ک میرن دنبال هرزگی حال میکنن و پول مفت میگیرن اگه دقت کرده باشین این خانمم گفت پوله بهم مزه کرد افتادم دنبالش.اینا خودشون دوس دارن هرزگی حالا ممکنه ی عده خیلی کمشون بعد از سالها خسته بشن اما پشیمون نمیشن چون لذت بردن خودم ی خانم روسپی رو میشناختم میگفت هر مردی لذت خودشو داره

زنا کردی بعد انتظار داری باهات خوب هم برخورد کنند؟ زنا کار هرزه حرام خور