بازی یک زوج با بازار خودرو

مدیران سایپا چه نقشی در گرانی خودروها بازی کردند؟ در روزهایی که مردم عادی به سختی می¬توانستند خودرو ثبت نام کنند، یک زوج به دلیل ارتباط با مدیران سایپا و قراردادی که با سایپایی¬ها بسته بودند، به راحتی به صورت گسترده خودرو پیش خرید می¬کردند و در سراسر کشور به فروش می¬رساندند. آنها با کمک مدیران سایپا افزایش قیمت را به بازار خودرو آوردند.
بازی یک زوج-بازار خودرو-مدیران سایپا-گرانی خودروها-ایرنا

نظری ثبت نشده است.