صحبت های کیروش و شجاعی پیش از دیدار با ویتنام

برنامه جام هفدهم (97/10/21) ؛ ما را در basport.ir دنبال کنید
ایران-کارلوس کیروش-مسعود شجاعی-ویتنام

نظری ثبت نشده است.