پایان ویژه فصل دوم هایکیو برگرفته از فیلم سینمایی3 haikyuu+ ز یرنویس فارسی

این ویدئو بخشی از فیلم سینمایی شماره 3 انیمه هایکیو است که وقایع فصل دوم انیمه رو مجددا نشون داده بود و حاوی صحنه های اضافی بود که از انیمه حذف شده بود. این ویدئو پایان فصل دوم رو انیمه رو لو میدهد. # haikyuu #انیمه #هایکیو #کارتون#آبشار سرنوشت # اویکاوا
انیمه-هایکیو-آبشار سرنوشت-کارتون-haikyuu

نظری ثبت نشده است.