مرد حامله ی ایرانی!

جدیدا تعداد مردان حامله ی ایرانی در حال زیاد شدن است...
حامله-مرد-زن-طنز-رادیوداد

یا حضرت خدا

یا ابولفضل

چقدر خره

دنیا اوردنش جالبه

دنیا اوردنش جالبه