ایده پردازان 47 (1) زرین پال: قطعی اینترنت و تاثیرات آن بر کسب و کار

در قسمت 47 ام ایده پردازان به زرین پال رفتیم و با هم بنیانگذاران این شرکت، علی و مصطفی امیری درباره شرایط کنونی و قطع موقت اینترنت و تاثیر آن بر کسب و کارهای دیجیتال گفتگو کردیم.همچنین با اعضای شرکت زرین پال درباره چالش های این روزهای کسب و کار به گفتگو پرداختیم. مارا در اینستاگرام دنبال کنید [email protected]
زرین پال ZarinPal-ایده پردازان-پرداخت الکترونیک-استارتاپ-تکنولوژی