اگر به زیارت امام رضا علیه السلام بیایی و امام قبولت نکنه؟

یک کلیپی از زئرانی که از شهرهای مختلف به زیارت امام رضا علیه السلام آمدند وقتی بهشون گفتند اگر امام رضا(ع) قبولتون نکنه ببینید چه واکنشی نشان دادند
امام رضا ع-کلیپ-زیارت

نظری ثبت نشده است.