ترميم شيشه اتومبيل توسط آقاي ماهرويان مستند صدا وسيما شبكه ٢

احمد ماهرويان جز برترين ونفر اول ترميم شيشه در ايران ميباشد ايشان توانسته است جز كار آفرينان در ايران باشد كه به كار گيري جوانان ايراني در مجموعه ايشان جز و افتخارات ايشان ميباشد اين فيلم مستند براي ١٥ سال پيش ميباشد كه از شبكه دوم صدا وسيما پخش شده است 09125239881-02144145701 خطوط مشاوره با ايشان
ترمیم شیشه اتومبیل-ترمیم شیشه-ترمیم شیشه خودرو

نظری ثبت نشده است.