ماجراهاي بهروز کله اين قسمت : يک اتفاق مهم

يادمان نرود آب ارثيه ديروز،‌نعمت امروز و هديه فردا و سرمايه آينده است ،‌از مصرف بي رويه خودداري کنيم
آب-سرمايه-هديه-بهروزکله-ارثيه

نظری ثبت نشده است.