قسمت بیست و سوم مسابقه عصر جدید | گروه پایتخت - لیزر شو و حرکات نمایشی

گروه پایتخت با یک اجرای تلفیقی زیبا (تلفیق هنرمندانه ورزش و تکنولوژی) توانستند نظر مثبت داوران را جلب کنند و در نهایت با اعتبارنامه ای که گروه برنامه سازِ عصر جدید به آنها اهدا کرد به باشگاه مهارتِ عصر جدید راه یافتند، تا در آن جا شانس مجددی برای حضور در فینال اصلی پیدا کنند :: فصل اول مسابقه استعدادیابی عصر جدید - قسمت بیست و سوم | تهیه کننده و مجری: احسان علیخانی
مسابقه استعدادیابی-عصر جدید-لیزر شو-حرکات نمایشی-احسان علیخانی

نظری ثبت نشده است.