چرا یاکوزاها نیازی به پنهان شدن ندارند

چرا یاکوزاها نیازی به پنهان شدن ندارند البته یاکوزا ها ( Yakuza ) ممکن است این کار را انجام دهد. این اعضای گروه جنایتکار سازماندهی شده ی ژاپنی بیزینس کارت و دفتر کار دارند، که با افتخار نام گروه و لوگوی خود را به نمایش می گذارند، به شکلی که انگار در حال فروش بیمه هستند. با در نظر گرفتن این که یاکوزا ها به صورت مداوم در حال قانون شکنی است، درک این موضوع مشکل است که چرا پلیس به دفاتر کار آنها نمی رود و همه ی آنها را دستگیر و به زندان نمی برد
10 ta az-persian top 10-dah-ta-az

نظری ثبت نشده است.