سلیم مؤذن زاده (آذری) زینبیم گل آل الیمدن

Selim Müezzinzade Zeyneb'im gel al elimden susuz qurbani getirdim Elegy for Hazrat Zainab in Azerbaijani مداحی سلیم مؤذن زاده - روضه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها
سلیم مؤذن زاده-روضه حضرت زینب-زینبیم گل آل الیمدن-مداحی ترکی-روضه آذری

نظری ثبت نشده است.