اینستامتازون 2 _ ساقی کیست و در اینستاگرام چه میکند؟


توییتشر-ساقی-پرخیده-تونل وحشت-رامبد جوان

سلام. ممنون . خیلی از اون یارو جاجوک چاقه سیبیلی بهتره. نمیدونم اونا چه اصراری دارن حتما برنامه تولید کنن!!؟! ممنون از سوژه های عالی و مجری خوبتون که قطعا آینده داره و موفق میشه. به این میگن اجرا. افرین.افرین. موفق باشید

#کپی

#کپی

#کپی

بنظرم این برنامه هایی که با لهجه کمدی این توحشی که بانام جذب فالوور در این یکی دوسال در این جامعه شدت گرفته و زنان را به شکل مردان اونم جنگلیش و مردان را به شکل زنان و دختران اونم به شکل بسیار بدش بسیار مفیده هستش چی بودیم چی شدیم نماد مردهای ما از فردین و تختی و... به این مردهایی که با دقت فراوان ابروان خود را برمیدارن و با تزریق کوفت و زهر مار در لب ها و ...خود را به بهتربن وجه زن نما نشون میدن بخدا این اختلال روانی است !