سوالی که تا بحال از ذاکر نایک پرسیده نشده بود و پاسخ آن ...


دکتر ذاکر نایک-زن در اسلام-حقوق زن-برابری زن و مرد در اس-رد شبهات الحاد

نظری ثبت نشده است.