حجت الاسلام اکبرنژاد: برخی مدیران حوزه متهم ردیف اول نابسامانی فرهنگی اند!

پنجمین قسمت از برنامه چهارسو، گفتگو با حجت الاسلام محمدتقی اکبرنژاد، استاد حوزه و رئیس موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی درباره تحول در حوزه و بررسی وضعیت انقلابی بودن حوزه های علمیه
محمد تقی اکبر نژاد-تحول در حوزه-حوزه علمیه-منشور روحانیت-حوزه انقلابی

همین طوری حکم صادر می کنید؟

آفرین بر جناب دکتر