متن و حاشیه 12| از گشت ارشاد سوهانک تا لطف رئیس دانشگاه

«متن و حاشیه» به متن و حاشیه رویداد های دانشگاه می پردازد. این قسمت به لطف رئیس دانشگاه آزاد تبریز به دانشجویان می پردازیم! و از سوی دیگر به ماجرای گشت ارشاد جلوی دانشگاه آزاد تهران مرکز می پردازیم
متن و حاشیه-دانشگاه آزاد-گشت ارشاد

بهتر نیست برای پل ارتباطی شما با مردم یک ایمیل هم بدید؟ چرا که افرادی شبیه من از تلگرام و ... استفاده نمی کنند بتونن حرف هاشون رو با شما در میان بگذارند. با تشکر - پاینده باشید