متن و حاشیه 12| از گشت ارشاد سوهانک تا لطف رئیس دانشگاه

«متن و حاشیه» به متن و حاشیه رویداد های دانشگاه می پردازد. این قسمت به لطف رئیس دانشگاه آزاد تبریز به دانشجویان می پردازیم! و از سوی دیگر به ماجرای گشت ارشاد جلوی دانشگاه آزاد تهران مرکز می پردازیم
متن و حاشیه-دانشگاه آزاد-گشت ارشاد

نظری ثبت نشده است.