بسته خبری دانشجویی؛ از متن تا حاشیه دانشگاه ها (قسمت26)

«متن و حاشیه» یک بسته خبری دانشجویی است که هر هفته به مهمترین اتفاقات و حواشی دانشگاه های سراسر کشور می پردازد. در این قسمت به جزئیات افتتاح مدرسه مهارتی حقوق و بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی، اختلاف حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت و همچنین منتخب تصاویری که برای متن و حاشیه ارسال شده پرداختیم.
دانشگاه-دانشجو-دانشگاه آزاد-حاشیه

نظری ثبت نشده است.