جزئیات ساقط شدن یک فروند پهپاد در ماهشهر

استاندار خوزستان جزئیاتی از ساقط شدن یک فروند پهپاد ناشناس در حوالی شهرستان ماهشهر را اعلام کرد.
پهپاد-خوزستان-ماهشهر