اندر احوالات کودکی ( مهارت حل مسئله )

مربیان آموزشی بر این عقیده اند که یادگیری مهارت حل مسئله، نقش اساسی و پایه در بالا بردن ظرفیت یادگیری کودکان بازی می کند. این مهارت می تواند از همان ماه های اولیه از طریق فرصت دادن به نوزاد برای پیدا کردن و لمس بعضی اجسام مانند پستانک، آموزش داده شود. با دکتر محرری همراه باشید تا از شیوه های مختلف آموزشی این مهارت و بازی های مرتبط با آن آگاه شوید.
روانشناس-روانشناسی کودک-مهارت حل مسئله

نظری ثبت نشده است.