صحبت های فردوسی پور در حاشیه تشیع پیکر مرحوم شفیع

مراسم تشییع پیکر مرحوم بهرام شفیع گزارشگر و مجری با سابقه تلویزیون
حواشی

نظری ثبت نشده است.