مکان ماشین مخفی gta v

مکان دو ماشین مخفی در بازیgta v امیدوارم خوشتون اومده باشه
GTA V

اینا داخل خیابون پر پره چرا چرند میگی

داداش اگه راست میگی سفینه فضایی یا جت جنگی رو کن

داداش اینا تو خیابونا ریخته

آره