مکان ماشین مخفی gta v

مکان دو ماشین مخفی در بازیgta v امیدوارم خوشتون اومده باشه
GTA V

من اینو تو بازی از تو کوچه خیابونا میدزدم بعد منفجرش میکنم

اینا داخل خیابون پر پره چرا چرند میگی

داداش اگه راست میگی سفینه فضایی یا جت جنگی رو کن

داداش اینا تو خیابونا ریخته

آره