لحظاتی از گرفتار شدن چند شهروند تهرانی در سیل!


سیل-لرستان-خوزستان-گلستان

خیلی قشنگ بود... کبریتتون روشن

دمتون گرم. ایکاش این کلیپ به دفعات از تلویزیون پخش می شد.

واقعا بعضی چیزا رو نمیشه دوباره بدست اورد مثل کسایی ک جونشون از دست دادن مثل تمام اون عمری ک برای بدست اوردن خونه زندگی هاشون صرف کردن و الان نابود شده و ....

فقط خدا به آنها آرامش بده و به همه ما رحم کند.