دردل عاشقانه با امام زمان(عج) | باران عاشقی - مناجات با امام زمان (عج)

دردل عاشقانه با امام زمان(عج): باران را بی تو نمی خواهم وقتی نمی دانم تو در کدامین جای زمین بر گناهان من اشک می ریزی
امام زمان عج-مناجات-ظهور-یامهدی عج

نظری ثبت نشده است.