فریم گروپ - عاطفه بیا !!

دانشجویان بابل از دستاورد های علمی خود میگویند... / کاری متفاوت از گروه تصویرسازان فریم استان مازندران / اینستاگرام: https://www.instagram.com/frame_visual / تلگرام: https://www.t.me/frame_group
آپارات-جشن بزرگ آپارات-دانشگاه

فرمول گلوکز C6H12O6

اون لعنتی چقدر خرخون بود

عالی

من که خوشم اومد...یعنی میگه اوضاع درسخوندن تو ایزان فقط تا کنکوره...واقعا که ری....استارت کردین

چه کار جالبی رو شروع کردن .