فوکوس مدیا- سینمای 18+


فوکوس مدیا-سینما-فوکوس مدیا مصاحبه مردمی

راه رفتن توی خیابون خشم و غضب خدا را در پی دارد و از گناهان کبیره است چون در آن پر از زنان بی حجاب و بد حجاب است.

گذاشتن این فیلم خشم و غضب خدا را در پی دارد واز گناهان کبیره است چون در آن پر از زنان بی حجاب و بد حجاب است

بابا با فرهنگها

از فرهنگ حرف میزنن بعد اکثر زنامون لباسشون اب رفته =))) جهالته دیگه

هر چیزی درجه بندی سنی داره خب :-[