نجات یافتگان در دارآباد

این هفته سری زدم به موزه حیات وحش داراباد؛ از دیدن این حیوونهای بامزه کیف کنید... قسمت دومش هم از دست ندید که از نادیده ها فیلم گرفتم.
موزه داراباد-عقاب طلایی-روباه-جغد-باغ وحش

نظری ثبت نشده است.