آتش سوزی در لیگ برتر توسط استوکس و تراختور

این روز های استوکس در لیگ برتر اتس به پا کرده است . گزارشگر : مجتبی ساعی انیمیشن : علی ستارزاده
تراختور-تراکتورسازی-تبریز

یاشاسیین تراختور

عالی

چرت :-(

یاشاسین محبوب تیمیمیز