طنز آددای در فضای مجازی_این قسمت داروی خودسرانه

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است. در این قسمت به موضوع مصرف خودسرانه دارو پرداخته است.
طنز آددای-طنز عروسکی-طنز باحال-مصرف خودسرانه دارو-شیاف

نظری ثبت نشده است.