یکی از گرفتارشدگان در سیل شیراز که فیلمش در فضای مجازی بازدیدکنندگان بسیار داشت

اقای مرتضی حیدری و صحبتهای او درباره سیل شیراز و گرفتار شدنش در سیلاب.
اطلاع رسانی-حوادث واقعی-سیلاب شدید در دروازه قرآن شیراز

نظری ثبت نشده است.