کافه آپارات ۷ | بذارید مردم خودشان فیلمی را که می خواهند انتخاب کنند!

کافه آپارات در هفتمین قسمت خود میزبان عوامل فیلم آستیگمات خواهد بود در این قسمت مهدی کرم پور به گفتگو با مهتاب نصیرپور ، محسن کیایی و مجید رضا مصطفوی خواهد نشست.
فیلم آستیگمات-محسن کیایی-مهتاب نصیرپور

بسیارعالی

برنامه با اینکه در راستای ترویج طیف های فکری مختلف هست اما متاسفانه چرا یک قشر از هنرمندان رو دعوت میکنن.و اینکه آقای کرمپور تعارف رو بذاره کنار و انتقادات رو رک و صریح بیدن کنه.