الحسین یجمعنا

حب الحسین یجمعنا، این عشق حسین است که دل های جهانیان رو به هم پیوند داده است .
حب الحسین-کربلا-اربعین-امام حسین