واکنش آموزش و پرورش به تنبیه بدنی یک دانش آموز

مهدی نوید ادهم درباره تنبیه بدنی یک دانش آموز در یکی از مدارس استان کرمان گفت: خوشبختانه قانون، تنبیه بدنی را ممنوع کرده است و همه همکاران ما چه در دبستان و چه در دبیرستان تمکین و قانون را اجرا می کنند، اما اگر موردی هم در این زمینه به وجود بیاید، قطعا تخلف است و مسئولان ذیربط باید آن را پیگیری و با متخلف برخورد کنند.
آموزش و پرورش-تنبیه بدنی-دانش آموز

نظری ثبت نشده است.