نظرات رضا اصلان چهره جنجالی رسانه ای آمریکا درباره جامعه ایرانیان مهاجر

رضا اصلان در جامعه آمریکا شخصیت بسیار شناخته شده است. او در حوزه مطالعات و تاریخ ادیان از صاحبنظران سرشناس حوزه رسانه های آمریکا است و با برنامه مومن در شبکه CNNمبدل به یکی از جنجالی ترین شخصیت های رسانه ای چند سال اخیر آمریکا شد.رضا اصلان تاکنون چندین کتاب پرفروش در حوزه تاریخ ادیان نوشته که با استقبال مخاطبان و منتقدان روبرو شده است . او در این گفتگو به بررسی ویژگی های جامعه ایرانیان مهاجر در آمریکا و میزان مشارکت ایشان در فعالیت های اجاماعی و سیاسی می پردازد.
رضا اصلان-مهاجرت ایرانیان ـ مها-جامعه ایرانیان آمریکا

نظری ثبت نشده است.