تیزر فیلم «لس آنجلس تهران»

با کلمات زیر جمله بسازید: (دو نمره) موسیوی فرانسوی، تابلوی نقاشی، استندآپ کمدی، اینستاگرام، فحش رکیک، هاهاها، پیرزن موتورسوارِ تک چرخ زن، داف وطنی، عشق خارجی، خونه مادربزرگه، درود بر شرف آریاییت!
هنرشهرآفتاب-پردیس سینمایی گلستان شیراز-ایرانتیک

نظری ثبت نشده است.